Balony reklamowe w marketingu mediów

Balony reklamowe
Balony reklamowe

Obecnie zaobserwować można znaczący wzrost natężenia reklamy mediów. Reklamują się one w bardzo różny sposób. Reklamą o największym zasięgu jest oczywiście reklama w telewizji, a także innych środkach masowego przekazu, która też jest wśród nich najpopularniejsza. Wszystko po to, aby zwiększyć liczbę czytelników w przypadku czasopism, słuchaczy w przypadku radia oraz widzów w przypadku telewizji. Ale reklama w środkach masowego przekazu to nie jedyna metoda promocji. Jako dobrą metodę można wymienić dystrybucję gadżetów reklamowych. Są to bardzo różne przedmioty, które dzięki atrakcyjnym walorom wizualnym przykuwają uwagę klientów.

Jako przykład takich gadżetów reklamowych podać można balony reklamowe. Choć nie są to przedmioty praktycznego zastosowania w życiu codziennym każdego człowieka, ich przydatność w marketingu nie podlega dyskusji i wynika z ich roli w zabawie i rozrywce.

Jak owe balony reklamowe mogą być dystrybuowane wśród potencjalnych klientów – czytelników, widzów lub słuchaczy – konkretnego ośrodka medialnego? Przede wszystkim mogą być rozdawane przechodniom na ulicach. Jest to metoda bardzo popularna, bo nie generuje dużych kosztów, a pozwala dotrzeć do dużej liczby ludzi. Oczywiście rozdawanie musi mieć miejsce w punktach szczególnie uczęszczanych przez duże grupy ludzi, jak np. ruchliwe skrzyżowania, centra handlowe, parki, ale także okolice zabytków czy innych ważnych obiektów miasta. Wszędzie tam media spotykają tysiące potencjalnych odbiorców swojej oferty.

Balony reklamowe, podobnie jak wiele innych gadżetów reklamowych, mogą być także przez media rozdawane podczas różnego rodzaju imprez plenerowych. Media są bardzo często patronami medialnymi lub organizatorami takich imprez i jest to doskonała okazja do promowania swoich usług.

Wreszcie gadżety, o których mowa, mogą być rozdawane wśród widzów, czytelników, czy też słuchaczy, którzy spełnią konkretne warunki. Mogą też one stanowić nagrodę w specjalnie organizowanych konkursach, organizowanych na łamach danego medium.

Jedno przemyślenie nt. „Balony reklamowe w marketingu mediów”

Możliwość komentowania jest wyłączona.